WHITEPAPER

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti prakticky

Organizační a technická doporučení

Zavedení nového zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) již brzy postaví před regulované firmy a organizace značné technické, organizační a právní výzvy. Tento whitepaper vám pomůže se v problematice nového kybernetického zákona lépe zorientovat. Porozumíte jeho účelu a konkrétním krokům, včetně vysvětlení potřebných technologií, které vám pomohou požadavky nového zákona naplnit.

Získejte whitepaper

I accept the Privacy Policy.

Thank you for registering. Please check your email for more info and a link to join the webinar.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

V tomto whitepaperu zjistíte:

  • Co je to nový ZoKB a jaké změny přináší
  • Jak poznám, že se ZoKB týká mojí firmy či organizace
  • Které požadavky bude potřeba splnit a kdo za to bude zodpovědný
  • Jak by měl manažer kybernetické bezpečnosti postupovat
  • Které technologie budou potřeba pro naplnění požadavků ZoKB
  • Co je to zero trust architektura a jak může s naplněním požadavků ZoKB pomoci